רפת עין השלושה

מכון מקבילי מלא 16X2 ותשתית הרחבה ל 20X2. מיכל חלב קירור ישיר 25,000 ליטר, כולל מערכות לחימום מים עם ניצול חום שיורי. מערכת בקרת תנאים והתראות וביצוע אינטגרציה מלאה בין המערכות.