רפת יד חיל

הסבה מלאה של מכון חליבה שדרת דג 16X2 למכון מקבילי AVP 24X2 – תוך כדי המשך חליבה במכון החליבה. פרוייקט מפתח שכלל הריסה, פירוק ובניה מותאמת מחדש בזמן שיא של 4 שבועות ובביצוע מושלם.