רפת גבעת חיים מאוחד

הקמת מכון חליבה קרוסלה פנימית מתוצרת בלום עם 28 עמדות ושיפוץ המבנה הקיים על מנת שיתאים קונסטרוקטיבית לקרוסלה החדשה. זמן ביצוע הפרוייקט - שכלל הקמת מכון חליבה זמני כדי לא להפסיק את החליבה במהלך תקופת הפירוק, ההריסה, הבינוי – 10 שבועות.