רפת בית אלפא

הקמה של מכון חליבה מקבילי AVP 16X2 משוכלל עם תשתית ל 20X2 ומעבר חלק מחליבה רובוטית לחליבה במכון. פרויקט מפתח שכלל מבנה המכון, חצר המתנה, שבילי הולכה, בור הפרדה, מכון חליבה וציוד חליבה והכל בתקציב מצומצם, לוחות זמנים מדוייקים ובנייה תחת סככת רובוטים קיימת.