מערכות שליחת חלב

משחררי חלב / רליזרים אנכיים

SR70  – משחרר חלב 70 ליטר קומפלט

SR100 – משחרר חלב 100 ליטר קומפלט

משחררי חלב אופקיים בנפחים משתנים

מסנני חלב רב פעמיים מפלדת אל חלד