מכון חליבה קרוסלה פנימית BLOM

16-40 עמדות

  • הספקי חליבה גבוהים יחסית למכון סטאטי
  • שליטה ויזואלית על כל הפרות והעמדות
  • נגישות קלה ומהירה לכל העמדות
  • מבט מלא על הפרה במנח שדרת דג
  • נגישות והרכבת אשכול נוחה
  • קשר בין העובדים
  • חסכון בכוח אדם, תפעול החליבה ע"י 2 עובדים בלבד
  • אמינות גבוהה
  • תחזוקה מינימאלית