מכון חליבה קרוסלה חיצונית

גדלים סטנדרטיים של 36 – 80 עמדות

 • כניסה מהירה לעמדה, צמוד לחצר המתנה.
 • יציאה מהירה מהעמדה
 • תנועה ושגרה רציפה, הקרוסלה משנעת את הפרה לחולב וכך ממוזערים הפסדי הזמן בגין שינוע הפרות
 • עבודה רציפה במהירות קבועה תורמת לתנועת פרות טובה וקצב עבודה אחיד של החולבים.
 • לכל הפרות מוקצב זמן חליבה זהה
 • לכל פרה תא חליבה זהה ואין חשיבות למיקומו על הקרוסלה
 • הסתגלות מהירה של הפרות
 • משתלב בקלות בתכנון הכללי של הרפת
 • קל לתפעול: כניסה אחת ויציאה אחת, שער מיון אחד.
 • הספקי חליבה גבוהים
 • אמינות גבוהה
 • תחזוקה קלה ומינימאלית