בקרת חליבה בעמדה

  • צג מידע עמדתי גדול וקריא מרחוק
  • לחצן הפעלה יחיד ובולט, רב מצבי ונוח לתפעול
  • הודעות והתראות על הצג העמדתי בזמן אמת
  • מערכת פעימה מבוקרת זרימה באופן אוטומטי, תורמת לקיצור זמן החליבה ומשפרת את בריאות העטין.
  • הסרה מדוייקת, מבוקרת זרימה, בזמן אמת.
  • גירוי על ידי עיסוי להשלמת ההכנה לפני החליבה.
  • אמינות גבוהה ותחזוקה קלה ומינימאלית.
  • מפעם X4 ללא צורך בתחזוקה למשך 5 שנים